English |  Magyar  

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS  ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOKIV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK
Megtekintés   Rendezés:   Sorrend  
Név Dátum Méret Letöltve Letöltés
IV. 651. Borsod vármegye Haynau-féle megyei közigazgatásának iratai 2010.03.23 20,5 kb 74
IV. 606. Közlönyök gyűjteménye 2010.03.23 19,5 kb 73
IV. 605. Borsod Vármegye Árvaszékének iratai 2010.03.23 23 kb 68
IV. 604. Az ország rendkívüli szükségeire tett ajánlatok kimutatása 2010.03.23 23,5 kb 112
IV. 602. Borsod vármegye kormánybiztosának iratai 2010.03.23 20 kb 76
IV. 601. Borsod Vm. Közgyűlésének, Törvényszékének, Központi Választmányának iratai 2010.03.23 28,5 kb 88
IV. 517. Feudális-kori összeírások és törvényszéki iratok gyűjteménye 2010.03.23 46 kb 190
IV. 516. Nemességi iratok (Acta Nobilitaria) levéltári gyűjteménye (A-Z) 2010.03.23 138,5 kb 214
IV. 515. Losonczy József mérnök után maradt iratok 2010.03.23 89 kb 134
IV. 514. Sebe József középponti szolgabíró után maradt iratok 2010.03.23 56,5 kb 67
IV. 513. Okolicsányi Antal másodalispán után maradt iratok 2010.03.23 31 kb 26
IV. 512. Borsod Vármegye II. József–féle Törvényszékének (Acta Judicii Subalterni) iratai 2010.03.23 38,5 kb 35
IV. 511. Borsod Vármegye Törvényszékének (Acta sedrialia) iratai 2010.03.23 26 kb 39
IV. 510. Borsod vármegye mérnökének iratai 2010.03.23 36,5 kb 125
IV. 509. Borsod Vármegye Árvaszékének iratai 2010.03.23 24,5 kb 72
IV. 508. Borsod vármegye adószedőjének (Perceptoralia) iratai 2010.03.23 34,5 kb 109
IV. 507. A II. József-kori Borsod Megyei Földmérési Albizottság iratai 2010.03.23 23 kb 39
IV. 506. Borsod vármegye II. József-féle közigazgatásának (Germanica) iratai 2010.03.23 41,5 kb 28
IV. 505. Borsod Vm. Közínség Enyhítése Tárgyában Kiküldött Közp. Választmányának iratai 2010.03.23 58 kb 33
IV. 504. Borsod Vármegye Kolera Ügyében Kiküldött Állandó Bizottságának iratai 2010.03.23 89,5 kb 100
IV. 503. Borsod Vármegye Inszurrekciós Bizottságának (Lustralis Deputatio) iratai 2010.03.23 89 kb 122
IV. 502. Borsod Vármegye Árvaküldöttségének (Orphanalis Deputatio) iratai 2010.03.23 20,5 kb 81
IV. 501. Borsod Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai 2010.03.23 278 kb 165
IV. 427. A Kassai járás főjegyzőjének iratai 2010.03.23 21,5 kb 79
IV. 426. Abaúj-Torna vármegyei tisztviselők nyilvántartásának levéltári gyűjteménye 2010.03.23 22,5 kb 78
IV. 425. Abaúj-Torna Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 2010.03.23 20 kb 26
IV. 424. A Pálházai kirendeltség főjegyzőjének iratai 2010.03.23 20 kb 18
IV. 423. A Gönci járás szociális titkárának iratai 2010.03.23 19,5 kb 17
IV. 422. A Gönci járás tisztiorvosának iratai 2010.03.23 19,5 kb 17
IV. 421. Az Encsi járás tisztiorvosának iratai 2010.03.23 20,5 kb 30
IV. 420. Az Encsi járás főjegyzőjének iratai 2010.03.23 22 kb 25
IV. 419. Az Abaújszántói járás szociális titkárának iratai 2010.03.22 20 kb 28
IV. 418. Az Abaújszántói járás tisztiorvosának iratai 2010.03.22 20 kb 14
IV. 417. Abaúj-Torna vármegye szociális felügyelőjének iratai 2010.03.22 28 kb 28
IV. 416. Abaúj-Torna vármegye tiszti főorvosának iratai 2010.03.22 21,5 kb 22
IV. 415. Abaúj-Torna Vármegye Árvaszékének iratai 2010.03.22 24,5 kb 27
IV. 414. Abaúj-Torna Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai 2010.03.18 42,5 kb 17
IV. 413. Abaúj-Torna vármegye főispánjának iratai 2010.03.18 26,5 kb 26
IV. 412. Abaúj-Torna vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye 2010.03.18 58,5 kb 51
IV. 411. Abaúj-Torna vármegye vízügyi iratainak levéltári gyűjteménye 2010.03.18 21 kb 22
IV. 410. Abaúj-Torna vármegye erdészeti üzemterveinek levéltári gyűjteménye 2010.03.18 87,5 kb 26
IV. 409. Abaúj-Torna vármegye legeltetési társulatai iratainak gyűjteménye 2010.03.18 55,5 kb 18
IV. 408. Abaúj-Torna vármegye szervezési szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye 2010.03.18 21,5 kb 37
IV. 407. A Szikszói járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai 2010.03.18 20,5 kb 19
IV. 406. A Gönci járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai 2010.03.18 22,5 kb 21
IV. 405. Az Abaújszántói járás főszolgabírájának (föjegyzőjének) iratai 2010.03.18 39 kb 22
IV. 404. Abaúj-Torna Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai 2010.03.18 38,5 kb 29
IV. 402. Abaúj-Torna vármegye tiszti főügyészének iratai 2010.03.18 27 kb 21
IV. 401. Abaúj-Torna vármegye alispánjának iratai 2010.03.18 101,5 kb 117
IV. 393. A Szikszói Császári Királyi Járásbíróság iratai 2010.03.18 23 kb 23
2928 Letöltés / Összesen: 50 fájl
Vissza a kategórialistához

Oldal:  1 2 3 4 5 6

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.