English |  Magyar  

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS  ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOKIV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK
Megtekintés   Rendezés:   Sorrend  
Név Dátum Méret Letöltve Letöltés
IV. 2252. Zemplén Vármegye Bizottmányának iratai 2010.03.25 46 kb 121
IV. 2251. Zemplén vármegye főispánjának iratai 2010.03.25 157,5 kb 161
IV. 2250. Zemplén vármegye főispáni helytartójának iratai 2010.03.25 34 kb 106
IV. 2156. A Szerencsi Császári Királyi Vegyes Szolgabíróság iratai 2010.03.25 21,5 kb 98
IV. 2155. A Sátoraljaújhelyi Császári Királyi Társas Bíróság iratai 2010.03.25 25 kb 82
IV. 2154. A Homonnai Császári Királyi Társas Bíróság iratai 2010.03.25 20,5 kb 96
IV. 2153. A Tokaji Császári Királyi Járásbíróság iratai 2010.03.25 21,5 kb 91
IV. 2152. A Sátoraljaújhelyi Császári Királyi Járásbíróság iratai 2010.03.25 21,5 kb 99
IV. 2151. A Zemplén Vármegyei Császári Királyi Megyetörvényszék iratai 2010.03.25 43 kb 103
IV. 2150. A Zempléni Császári Királyi Megyehatóság (Zempliner K. k. Comitatsbehörde) iratai 2010.03.25 21 kb 112
IV. 2102. Zemplén Vármegye Nemzetőrségének iratai 2010.03.25 20 kb 74
IV. 2013. Zemplén Vármegye Inszurrekciós Bizottmányának iratai 2010.03.25 26,5 kb 62
IV. 2012. Zemplén vármegye tiszti ügyészének iratai 2010.03.25 23,5 kb 61
IV. 2011. Zemplén Vármegye Alispáni és Szolgabírói Bíróságának iratai 2010.03.24 231 kb 1033
IV. 2010. Zemplén Vármegye Rögtönítélő Törvényszékének iratai 2010.03.24 21 kb 74
IV. 2009. Zemplén Vármegye II. József-féle Törvényszékének (Acta Judicii Subalterni) iratai 2010.03.24 35,5 kb 92
IV. 2008. Zemplén Vármegye Törvényszékének iratai 2010.03.24 168 kb 117
IV. 2007. Zemplén Vármegye Árvaszékének iratai 2010.03.24 34,5 kb 89
IV. 2006. Zemplén vármegye II. József-féle fiókpénztárának iratai 2010.03.24 21 kb 57
IV. 2005. Zemplén vármegye adószedőjének iratai 2010.03.24 141 kb 132
IV. 2004. Zemplén vármegye első alispánjának iratai 2010.03.24 28,5 kb 82
IV. 2003. Zemplén vármegye II. József-féle közigazgatásának (Germanica) iratai 2010.03.24 26,5 kb 64
IV. 2002. Zemplén Vármegye Epekórságot Elhárító Bizottmányának iratai 2010.03.24 67,5 kb 134
IV. 2001. Zemplén Vármegye Nemesi Közgyűlésének és Haynau-féle közigazgatásának iratai 2010.03.24 360,5 kb 115
IV. 1931. Miskolc thj. Város Hejőcsabai Kirendeltségének iratai 2010.03.24 20,5 kb 58
IV. 1930. Miskolc thj. Város Diósgyőri I. fokú Közigazgatási Kirendeltségének iratai 2010.03.24 25,5 kb 47
IV. 1929. Miskolc város tervmegbízottjának iratai 2010.03.24 20 kb 64
IV. 1928. Miskolc Város Lakáshivatalának iratai 2010.03.24 23,5 kb 63
IV. 1927. Miskolc város közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyveinek másodpéldányai 2010.03.24 31,5 kb 66
IV. 1926. Miskolc város felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye 2010.03.24 25 kb 74
IV. 1925. Miskolc Város Levéltárában elhelyezett letétek (őrzemények) gyűjteménye 2010.03.24 111,5 kb 659
IV. 1924. Miskolc városi tisztviselők törzskönyvi lapjainak gyűjteménye 2010.03.24 21 kb 1259
IV. 1923. A miskolci, 1878. augusztus 31-i árvíz folytán keletkezett iratok gyűjteménye 2010.03.24 21 kb 65
IV. 1922. Miskolc város történetére vonatkozó vegyes iratok levéltári gyűjteménye 2010.03.24 21 kb 64
IV. 1921. Miskolc város törvényhatósági joggal felruházott várossá alakulásának iratai 2010.03.24 24 kb 59
IV. 1920. Miskolc város szabályrendeleteinek gyűjteménye 2010.03.24 27 kb 63
IV. 1919. Miskolc Város Levéltárának iratai 2010.03.24 21 kb 62
IV. 1918. Miskolc Város Közigazgatási Bizottságának iratai 2010.03.24 35 kb 72
IV. 1917. Miskolc Város Idegenforgalmi Hivatalának iratai 2010.03.24 21 kb 58
IV. 1916. Miskolc Város Népmozgalmi Nyilvántartó Hivatalának iratai 2010.03.24 21 kb 57
IV. 1915. Miskolc Város Rendőrkapitányi Hivatalának iratai 2010.03.24 23,5 kb 52
IV. 1914. Miskolc Város Mérnöki Hivatalának iratai 2010.03.24 58 kb 59
IV. 1913. Miskolc Város Javadalmi Hivatalának iratai 2010.03.24 69 kb 68
IV. 1912. Miskolc Város Számvevő Hivatalának iratai 2010.03.24 33,5 kb 52
IV. 1911. Miskolc Város Adóhivatalának iratai 2010.03.24 26 kb 71
IV. 1910. Miskolc Város Házipénztári Hivatalának iratai 2010.03.24 52,5 kb 74
IV. 1909. Miskolc város tiszti főorvosának iratai 2010.03.24 22,5 kb 63
IV. 1908. Miskolc Város Árvaszékének iratai 2010.03.24 85 kb 67
IV. 1907. Miskolc város tiszti főügyészének iratai 2010.03.24 23,5 kb 77
IV. 1906. Miskolc Város Polgármesteri Hivatalának iratai 2010.03.24 256,5 kb 79
6707 Letöltés / Összesen: 50 fájl
Vissza a kategórialistához

Oldal:  1 2 3 4 5 6

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.