English |  Magyar  

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS  ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOKIV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK
Megtekintés   Rendezés:   Sorrend  
Név Dátum Méret Letöltve Letöltés
IV. 394.d. Abaúj-Torna Császári Királyi Megyehatóságának iratai 2018.06.01 4 kb 0
IV.393. A Szikszói Császári Királyi Járásbíróság iratai 2018.06.01 4 kb 0
IV. 2405. Zemplén vármegye alispánjának iratai 2018.04.26 4 kb 85
IV.2407.II. Zemplén vármegye Árvaszékének iratai 2018.04.26 4 kb 0
IV.2419/e. II. Zemplén vármegyei titkos letétek levéltári gyűpjteménye 2018.04.26 4 kb 0
IV.2419/e. I. Zemplén vármegyei titkos letétek levéltári gyűpjteménye (e./ 1-9.la) 2018.04.26 4 kb 0
IV. 2434 A Tokaji járás tiszti orvosának iratai 2018.04.26 4 kb 0
IV.2433 A Szerencsi járás tiszti orvosának iratai 1945-1949 2018.04.26 4 kb 0
IV. 2432 A Szerencsi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 2018.04.26 4 kb 1
IV. 2430. A Sárospataki járás szociális titkárának iratai 2011.01.28 19,5 kb 26
IV. 2429. A Bodrogközi járási kirendeltség szociális titkárának iratai 2011.01.28 19,5 kb 17
IV. 2428. A Bodrogközi járási kirendeltség főjegyzőjének iratai 2011.01.28 25,5 kb 19
IV. 2427. Zemplén megye szociális felügyelőjének iratai 2011.01.28 23,5 kb 21
IV. 2426. Zemplén megye tiszti főorvosának iratai 2011.01.28 40,5 kb 18
IV. 2425. Zemplén vármegye erdészeti üzemterveinek levéltári gyűjteménye 2011.01.28 20 kb 22
IV. 2424. A Sátoraljaújhelyi járási állami állatorvos iratai 2011.01.28 26 kb 19
IV. 2423. Zemplén Vármegye Házipénztárának iratai 2011.01.28 41 kb 26
IV. 2422. Zemplén Vármegye Levéltárának iratai 2011.01.28 24,5 kb 20
IV. 2421. Zemplén vármegye nyugdíjalapját kezelő választmányának iratai 2011.01.28 25 kb 21
IV. 2420. Zemplén vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye 2011.01.28 103 kb 37
IV. 2419. Zemplén vármegyei titkos letétek levéltári gyűjteménye (a/ Letéti okmányok) 2011.01.28 127 kb 36
IV. 2418. Zemplén vármegyei tisztviselők nyilvántartásának levéltári gyűjteménye 2011.01.28 21,5 kb 22
IV. 2417. Zemplén vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye 2011.01.28 24,5 kb 18
IV. 2416. Zemplén vármegyei községi szabályrendeletek levéltári gyűjteménye 2011.01.28 21,5 kb 18
IV. 2415. Zemplén vármegyei szabályrendeletek levéltári gyűjteménye 2011.01.28 21,5 kb 96
IV. 2414. Zemplén vármegyei levéltári nyilvántartások gyűjteménye 2010.10.25 21 kb 97
IV. 2413. A Tokaji járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai 2010.03.29 20 kb 101
IV. 2412. A Sárospataki járás tisztiorvosának iratai 2010.03.29 20 kb 21
IV. 2411. A Sátoraljaújhelyi járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai 2010.03.29 35 kb 100
IV. 2410. A Sárospataki járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai 2010.03.29 21 kb 25
IV. 2409. Zemplén Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai 2010.03.29 24 kb 22
IV. 2407.I. Zemplén Vármegye Árvaszékének iratai 2010.03.25 67 kb 23
IV. 2406. Zemplén vármegye tiszti főügyészének iratai 2010.03.25 21 kb 23
IV. 2405. I. Zemplén vármegye alispánjának iratai 2010.03.25 161 kb 39
IV. 2404. Zemplén Vármegye Iskolánkívüli Népművelési Bizottságának iratai 2010.03.25 21 kb 17
IV. 2403. Zemplén Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 2010.03.25 31 kb 26
IV. 2402. Zemplén Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai 2010.03.25 71 kb 17
IV. 2401. Zemplén vármegye főispánjának iratai 2010.03.25 25,5 kb 29
IV. 2265. Zemplén Vármegye Házipénztárának iratai 2018.04.27 4 kb 98
IV. 2264. Zemplén Vármegye tiszti főorvosának iratai 2010.03.25 20,5 kb 18
IV. 2262. A Szerencsi járás alkotmányos szolgabírájának iratai 2010.03.25 20 kb 29
IV. 2261. Zemplén Vármegye Tisztiszékének iratai 2010.03.25 34 kb 20
IV. 2260. Zemplén vármegye másodalispánjának iratai 2010.03.25 21,5 kb 24
IV. 2259. Zemplén vármegye másodalispánjának iratai 2010.03.25 22,5 kb 24
IV. 2258. Zemplén vármegye első alispánjának iratai 2010.03.25 22 kb 102
IV. 2257. Zemplén vármegye első alispánjának iratai 2010.03.25 26 kb 105
IV. 2256. Zemplén Vármegye Középponti Választmányának iratai 2010.03.25 20,5 kb 80
IV. 2255. Zemplén Vármegye Középponti Választmányának iratai 2010.03.25 20 kb 83
IV. 2254. Zemplén Vármegye Középponti Választmányának iratai 2010.03.25 20 kb 98
IV. 2253. Zemplén Vármegye Bizottmányának iratai 2010.03.25 22 kb 84
1827 Letöltés / Összesen: 50 fájl
Vissza a kategórialistához

Oldal:  1 2 3 4 5 6

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.