English |  Magyar  

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS  ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOKIV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK
IV. 2265. Zemplén Vármegye Házipénztárának iratai

2265

Zemplén Vármegye Házipénztárának iratai

1860 – 1872

         1 kötet        0,07 fm   

Iratok

  1. köt. Zemplén Vármegye Házipénztárának számadásai 1860. okt. 19.-1868.
I.   Zemplén vármegye alkotmányos főpénztárnokának számadása 1860. okt. 19.-1861. nov. 31.
II. Zemplén vármegye házi főpénztárnokának számadása
186l. dec. 1.-1862. okt. 31.
III. Zemplén vármegye házi főpénztárnokának számadása
1862. nov. 1.-1863. okt. 31.
IV. Zemplén megyei közigazgatási iktatóhoz érkezett, s a megye házi pénztárába további intézkedésig megőrzés végett letett pénzekről 1863. évben vezetett, s az iktatót nyugtatvány helyett fedező könyv.
V.  Zemplén vármegye házi pénztárának számadása
1863. nov. 1.-1864. okt. 31.
VI. „Közügyi bejött pénzekről letéteményi könyv.”
1864-1866
VII.  Zemplén vármegye házi főpénztárnokának Zemplén megye
1860-1861 évi tartozásai lerovására a sátoraljaújhelyi
császári-királyi adóhivatal által kiszolgáltatott
34870 Ft 44 ¾ krajcárról és 869 Ft 59 krajcárról,
valamint azok kiadásairól vezetett naplókönyve.
VIII. Zemplén vármegye házipénztárának számadása
1864. nov. 1.-1864. dec. 31.
IX.   Zemplén vármegye házipénztárának számadása
1865. jan. 1.-1865. dec. 31.
X.     Zemplén vármegye házipénztárának számadása
1866. jan. 1.-1866. dec. 31.
XI.    Zemplén vármegye házipénztárának számadása
1867. jan. 1.-1867. ápr. 30.
XII.  Zemplén vármegye házipénztárának számadása
1867. máj. 1.-1867. dec. 31.
XIII.  Zemplén vármegye házipénztárának számadása
1868. jan. 1.-1868. dec. 31.
XIV.   Zemplén vármegye közmunkaváltsági pénztárának számadása
1868. jan. 1.-1868. dec. 31.
nincs kép

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.