English |  Magyar  

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS  ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOKIV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK
IV. 2404. Zemplén Vármegye Iskolánkívüli Népművelési Bizottságának iratai

IV.2404

Zemplén Vármegye Iskolán kívüli Népművelési Bizottságának iratai

1927 – 1944

  3 doboz   0,44 ifm
rakt.e.
irat megnevezés
év szám
1. dobozIratok1927-1930
2. dobozIratok1931-1938
3. dobozIratok1939-1944

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.