English |  Magyar  

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS  ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOKIV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK
IV. 2410. A Sárospataki járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai

IV.2410

A Sárospataki járás főszolgabírájának iratai

1935 – 1942

  5 kötet    0, 18 ifm         

rakt.e.
irat megnevezés
év szám
betűrend
1. kötetMutatókönyv1935.A-Z
2. kötetMutatókönyv1936.A-Z
3. kötetMutatókönyv1940.A-Z
4. kötetMutatókönyv1941.A-Z
5. kötetMutatókönyv1942.A-Z

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.