English |  Magyar  

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS  ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOKIV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK
IV. 2412. A Sárospataki járás tisztiorvosának iratai

IV.2412

A Sárospataki járás tisztiorvosának iratai

1934 – 1944

  1 doboz   0, 12 ifm           

rakt.e.
irat megnevezés
év szám
ikt.sz
1. dobozIratok1934.sz.n.
1938.298-430
1939.144-369
1940.52-301
1943.694-934
1944.1-551

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.