English |  Magyar  

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS  ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOKIV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK
IV. 2418. Zemplén vármegyei tisztviselők nyilvántartásának levéltári gyűjteménye
 

IV.2418 

Zemplén vármegyei, járási és községi tisztviselők nyilvántartásának levéltári gyűjteménye

1904 – 1944 (1948)

rakt.e.
betűrend
irat megnevezése
1. dobozA-I
2. dobozJ-M
3. dobozN-T
4. dobozU-Z
-Ricsei Járás alkalmazottainak adatai
-Sárospataki Járás alkalmazottainak adatai
-Sátoraljaújhelyi Járás alkalmazottainak adatai
-Szerencsi Járás alkalmazottainak adatai
-Tokaji Járás alkalmazottainak adatai
-Zemplén Megye alkalmazottainak adatai
-Sátoraljaújhely Város alkalmazottainak adatai
-Sátoraljaújhelyi Kórház alkalmazottainak adatai
-Rendőrök szolgálati idejének igazolása

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.