English |  Magyar  

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS  ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOKIV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK
IV. 2423. Zemplén Vármegye Házipénztárának iratai

IV.2423

Zemplén Vármegye Házipénztárának iratai

(1869) 1872 – 1902 (1903)

         4 kötet        0,23 fm       

1. köt. Zemplén Vármegye Házipénztárának számadásai 1869-1874

 

 
irat megnevezés
év szám
I.                  Zemplén vármegye házipénztárának számadása. 1869. jan. 1.II.               1869. dec. 31.
III.            Zemplén vármegye házipénztárának számadása. 1870. jan. 1.IV.           1870. dec. 31.
V.              Zemplén vármegye közmunkaváltsági pénztárának számadása. 1870. jan. 1.VI.           1870. dec. 31.
VII.        Zemplén vármegye közmunkaváltsági pénztárának számadása. 1871. jan. 1.VIII.     1871. dec. 31.
IX.           Zemplén vármegye házipénztárának számadása. 1871. jan. 1.X.              1871. dec. 31.
XI.           Zemplén vármegye házipénztárának számadása. 1872. jan. 1.XII.        1872. dec. 31.
XIII.     Zemplén vármegye közmunkaváltsági pénztárának számadása. 1872. jan. 1.XIV.    1872. dec. 31.
XV.       Zemplén vármegye házipénztárának számadása. 1873. jan. 1.XVI.    1873. dec. 31.
XVII. Zemplén vármegye közmunkaváltsági pénztárának számadása. 1873. jan. 1.XVIII.                      1873. dec. 31.
XIX.    Zemplén vármegye közmunkaváltsági pénztárának számadása. 1874. jan. 1.XX.       1874. dec. 31.
XXI.    Zemplén vármegye útmunkaváltsági pénztárának számadása. 1874. jan. 1.XXII. 1874. dec. 31.
XXIII.                      Zemplén vármegye házipénztárának számadása. 1874. jan. 1.XXIV.                     1874. dec. 31.

2.köt. Zemplén Vármegye Házipénztárának számadásai 1875-1882

 
irat megnevezés
I.                                          Zemplén vármegye útmunkaváltsági pénztárának számadása 1875. jan. 1.-1875. dec. 31.
II.                                       Zemplén vármegye házipénztárának számadása 1875. jan. 1.-1875. dec. 31.
III.                                    A Matolay Etele alispán és Dókus József főispán elnöklete alatt tartott szakbizottsági ülés jegyzőkönyve, Sátoraljaújhely, 1877. március 3-7. (Sérült)
IV.                                   Zemplén vármegye házipénztárának számadása 1876. jan. 1.-1876. dec. 31.
V.                                      Zemplén vármegye útmunkaváltsági pénztárának
számadása  1876. jan. 1.-1876. dec. 31.
VI.                                   Zemplén vármegye útmunkaváltsági pénztárának
számadása  1877. jan. 1.-1877. dec. 31.
VII.                                Zemplén vármegye házipénztárának számadása 1877. jan. 1.-1877. dec. 31.
VIII.                             Határozatok Zemplén vármegye törvényhatósági
bizottsági közgyűléséről, Sátoraljaújhely,
(2 db, sérült szegélyűek)                                                     1879. március 11.
IX.                                   Zemplén vármegye útmunkaváltsági pénztárának
számadása  1878. jan. 1.-1878. dec. 31.
X.                                      Zemplén vármegye házipénztárának számadása 1878. jan. 1.-1878. dec. 31.
XI.                                   A Matolai Etele alispán elnöklete alatt tartott
szakbizottsági ülés jegyzőkönyve, Sátoraljaújhely,
(1 p., sérült szegélyű)                                                         1880. március 13.
XII.                                Határozat Zemplén vármegye törvényhatósági
bizottságának közgyűléséről, Sátoraljaújhely,
(1 p., sérült szegélyű)                                                         1880. március 16.
XIII.                             „Zemplén megye 1879.-ik évi útfenntartási pénztári
megvizsgált zárszámadásának kivonata”. Sátoraljaújhely, 1880. március 13.
XIV.                            Zemplén vármegye útmunkaváltsági pénztárának számadása. 1879. jan. 1.-1879. dec. 31.
XV.                               Zemplén vármegye házipénztárának számadása 1879. jan. 1.-1879. dec. 31.
XVI.                            Zemplén vármegye házipénztárának számadása 1880. jan. 1.-1880. dec. 31.
XVII.                         Zemplén vármegye házipénztárának számadása 1881. jan. 1.-1881. dec. 31.
XVIII.                      Zemplén vármegye házipénztárának számadása 1882. jan. 1.-1882. dec. 31.

3.köt. Zemplén Vármegye Házipénztárának számadásai 1883-1892

 
irat megnevezés
I.                                          Határozatok Zemplén vármegye törvényhatósági
bizottságának közgyűléséről, Sátoraljaújhely, 1884. április 3.
II.                                       Zemplén vármegye házipénztárának számadása 1883. jan. 1.-1883. dec. 31.
III.                                    Határozat Zemplén vármegye törvényhatósági
bizottságának közgyűléséről, Sátoraljaújhely, 1885. április 10.
IV.                                   Zemplén vármegye házipénztárának számadása 1884. jan. 1.-1884. dec. 31.
V.                                      Határozat Zemplén vármegye törvényhatósági
bizottságának közgyűléséről, Sátoraljaújhely, 1886. április 30.
VI.                                   Zemplén vármegye házipénztárának számadása 1885. jan. 1.-1885. dec. 31.
VII.                                Határozat Zemplén vármegye törvényhatósági
bizottságának közgyűléséről, Sátoraljaújhely, 1887. május 6.
VIII.                             Zemplén vármegye házipénztárának számadása 1886. jan. 1.-1886. dec. 31.
IX.                                   Határozat Zemplén vármegye törvényhatósági
bizottságának közgyűléséről, Sátoraljaújhely, 1888. február 28.
X.                                      Zemplén vármegye házipénztárának számadása 1887. jan. 1.-1887. dec. 31.
XI.                                   Zemplén vármegye házipénztárának számadása 1888. jan. 1.-1888. dec. 31.
XII.                                Zemplén vármegye házipénztárának számadása 1889. jan. 1.-1889. dec. 31.
XIII.                             Zemplén vármegye útfenntartási pénztári számadásának
kivonata az 1890. évről, Sátoraljaújhely, 1891. május 23.
XIV.                            Zemplén vármegye útfenntartási pénztárának 1890. évi számadása
XV.                               Zemplén vármegye házipénztárának 1890. évi számadása
XVI.                            Határozat Zemplén vármegye törvényhatósági
bizottságának közgyűléséről, Sátoraljaújhely, 1892. május 12.
XVII.                         Zemplén vármegye házipénztárának számadása 1891. jan. 1.-1891. dec. 31.
XVIII.                      Zemplén vármegye házipénztárának 1892. évi számadása

4.köt. Zemplén vármegye házipénztárának számadásai 1893-1902

 
irat megnevezés
I.                                          Zemplén vármegye házipénztárának 1893. évi számadása
II.                                       Zemplén vármegye házipénztárának 1894. évi számadása
III.                                    Zemplén vármegye házipénztárának 1895. évi számadása
IV.                                   Zemplén vármegye központi segéd- és
szolgaszemélyzetének fizetése és nyugdíja 1896. január-december
V.                                      Zemplén vármegye házipénztárának 1897. évi számadása
VI.                                   Zemplén vármegye házipénztárának 1898. évi számadása
VII.                                Zemplén vármegye házipénztárának 1899. évi számadása
VIII.                             Zemplén vármegye házipénztárának 1900. évi számadása
IX.                                   Zemplén vármegye házipénztárának 1901. évi számadása
X.                                      Zemplén vármegye házipénztárának 1902. évi számadása
 

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.