English |  Magyar  

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS  ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOKIV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK
IV. 2425. Zemplén vármegye erdészeti üzemterveinek levéltári gyűjteménye

IV.2425

Zemplén vármegye erdészeti üzemterveinek levéltári gyűjteménye

1874 – 1941

  1 doboz   0,10 ifm

rakt.e.
irat megnevezés
év szám
1. dobozIratok1874-1941

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.