English |  Magyar  

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS  ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOKIV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK
IV. 2426. Zemplén megye tiszti főorvosának iratai

IV.2426

Zemplén megye tiszti főorvosának iratai

1913-1949

6 doboz, 6 kötet, 0,68 ifm                   

IV.2426. a) Általános iratok

1913.

1 doboz, 0,01 ifm (37 fol.)                 

Iktatott iratok

irat megnevezés
ikt.sz
Iktatott iratok  1913709/1913. (2 fol.),
710/1913. (1 fol.),
718/1913. (1 fol.),
725, vagy 735?/1913. (1 fol.),
742/1913. (1 fol.),
730/1913. (1 fol.),
744/1913. (1 fol.),
745?/1913. (1 fol.),
1096/1913. (4 fol.),
+ egy darab megállapíthatatlan iktatószámú, 1913. évi irat
(Benne: Zemplén vármegye járási tiszti orvosainak 1913. január havi hivatalos jelentései, 24 fol.)

IV.2426. b) Kisdedóvó intézetek felügyeleti iratai

1947-1949

5 doboz, 6 kötet, 0,67 ifm                    

Iktatott iratok:

rakt.e.
év szám
ikt.sz
1. doboz1947:1/1947. óv.–129/1947. óv.
2. doboz1947:130/1947. óv.–281/1947. óv.
3. doboz1948:1/1948. óv.–152/1948. óv.
4. doboz1948:153/1948. óv.–356/1948. óv.
5. doboz1949:1/1949. óv.–128/1949. óv.
Szám nélküli iratok 1949:         
irat megnevezés
Kisdedóvó intézetek törzslapjai (a települések betűrendjében):
Állami Napközi Otthonos Óvoda, Monok;
Sátoraljaújhely-Dohánygyári Napközi Otthon,
Sátoraljaújhely;
Sátoraljaújhelyi Napközi Otthonos és Bölcsődés
Állami Kisdedóvó Intézet, Sátoraljaújhely,
Esze Tamás utca 81.;
Községi Napközi Otthonos Óvoda, Tarcal;
Napközi Otthonos Óvoda, Tiszakarád;
Tokaji I. Kerületi Napközi Otthonos Óvoda,
Tokaj, I. kerület, Bethlen Gábor utca 19;
Tokaji II. Kerületi Állami Napközi Otthonos Óvoda,
Tokaj, II. kerület;
Állami Napközi Otthonos Óvoda, Tolcsva
„Óvodai” iktatókönyvek
irat megnevezés
év szám
ikt.sz
6. kötet1947:1/1947. óv.–284/1947. óv.
7. kötet1948:1/1948. óv.–360/1948. óv.
8. kötet1949:1/1949. óv.–177/1949. óv.
„Óvodai” mutatókönyvek
rakt.e.
év szám
ikt.sz
9. kötet1947:A–Z
10. kötet1948:A–V
11. kötet1949:A–Z
 

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.