English |  Magyar  

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS  ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOKIV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK
IV. 2429. A Bodrogközi járási kirendeltség szociális titkárának iratai

IV.2429

A Bodrogközi járási kirendeltség szociális titkárának iratai

1947-1949

1 doboz 4 kötet   0,10 ifm
rakt.e.
irat megnevezés
év szám
ikt.sz
1. dobozIratok1949:1-180
2. kötetIktatókönyv1947:1-2
3. kötetIktatókönyv1948:1-172
4. kötetIktatókönyv1949:41-220
5. kötetMutatókönyv1948:A-Z

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.