English |  Magyar  

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS  ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOKIV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK
IV. 2430. A Sárospataki járás szociális titkárának iratai

IV.2430

A Sárospataki járás szociális titkárának iratai

1946-1949

1 doboz 1 kötet   0,06 ifm                        

rakt.e.
irat megnevezés
év szám
ikt.sz
1. dobozIratok1946:98-293
1947:118-529
2. kötetIktatókönyvek1949:1-360

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.