English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT66.3.
Jelzet: BmT. 66/3.
Településnév: Parasznya
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Mappa teritorii Parasznya
Készítette: szerző n.
Dátum: év n. ( XVIII. sz. vége )
Méretarány: 400 bécsi öl = 53 mm
Méret: 54x42 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.