English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT71.
Jelzet: BmT 71.
Településnév: Ózd
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: cím n. ( Várkony )
Készítette: szerző n.
Dátum: év n. ( XIX. sz. eleje )
Méretarány: 1000 bécsi öl = 130 mm
Méret: 80x51 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.