English |  Magyar  

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS  ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOKIV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK
IV. 394.d. Abaúj-Torna Császári Királyi Megyehatóságának iratai

IV. 394

Abaúj-Torna Császári Királyi Megyehatóságának iratai

d./ Újoncállítási lajstromok (Gönci járás)

1863 – 1867

5 kötet, 0,14 ifm                                                 

rakt.e.
irat megnevezés
év szám
1. kötet1863. évi sorozás: sorszámos lajstrom1838-1839-1840-1841-1842-ben születettekről
2. kötet1864. évi sorozás: sorszámos lajstrom1839-1840-1841-1842-1843-ban születettekről
3. kötet1865. évi sorozás: sorszámos lajstrom1840-1841-1842-1843-1844-ben születettekről
4. kötet1866. évi sorozás: sorszámos lajstrom1841-1842-1843-1844-1845-ben születettekről
5. kötet1867. évi sorozás: sorszámos lajstrom1844-1845-1846-ban születettekről
nincs kép

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.