English |  Magyar  

Pályázati felhívás
 Admin  2015.06.24
Magyar Nemzeti Levéltár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Levéltár

levéltári könyvtáros


munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Fazekas utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A levéltári szakkönyvtár állományának gyarapítása és feldolgozása , kutatók kiszolgálása, elektronikus katalógus építése, bibliográfiák és adatbázisok készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

§ Főiskola, szakirányú végzettség,
§ Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Könyvtárban végzett munka - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
§ Könyvtári informatikai végzettség,
§ Angol vagy német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Végzettséget, szakképzettséget igazoló tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 10.

A pályázatok benyújtásának módja:


§ Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (3501 Miskolc, Pf.: 101 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/537-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: levéltári könyvtáros.

vagy

§ Elektronikus úton Somorjai Lehel részére a - e-mail - E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ - link - - 2015. június 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.